Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Bošnjaci imaju vrijednosti za ponos, uvažavanje i zajedničko djelovanje Prva sjednica Izvršnog odbora, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, održana je 11.decembra u Podgorici. Diskutovani su i usvojeni, proceduralni akti u skladu sa Statutom BV kao i programski koncept aktivnosti za…

 Kultura je važan segment bošnjačkog identiteta

Kultura je važan segment bošnjačkog identiteta

U Beranama je (6.novembra 2021.godine) održan sastanak Odbora za kulturu Bošnjačkog vijeća, na kojem je razmatran program aktivnosti koji potencira činjenicu da je kultura važan segment za njegovanje nacionalnog identitaeta. Bošnjačka kultura u Crnoj Gori temelji se na vrijednostima duge…