O nama

Saznaj više

Bošnjačko vijeće je krovna institucija Bošnjačkog naroda koja je konstituisana 2008.godine na osnovu člana 79. Ustava Crne Gore.

Osnovna djelatnost Vijeća
je zaštita, promocija i očuvanje kulture, jezika i tradicije Bošnjaka u Crnoj
Gori.

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori je predstavničiko tijelo svih bošnjaka i bošnjakinja, institucija utemeljena na ustavnim i zakonskim rješenjima, čiji je djelokrug aktivnosti usmjeren na očuvanje nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta Bošnjačkog naroda u multietničkoj i multikulturnoj državi Crnoj Gori.

S posebnom pažnjom prati položaj bošnjačkog naroda izvan granica  Crne Gore.

U skladu sa uzajamnim interesima  sarađuje i sklapa sporazume sa domaćim i stranim organizacijama, ustanovama, jedinicama lokalne i manjinske samouprave sa bošnjačkim predznakom.

Do sada je ostvarena i uspostavljena saradnja sa krovnim institucijama Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Turskoj, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Hrvatskoj i Albaniji. Kao izraz dobre saradnje Bošnjaka regiona formiran je Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori

Aktuelni, IV saziv Vijeća broji 24 člana, od kojih su 12 po funkciji, a 12 je izabrano na elektorskoj skupštini.

Članovi vijeća izabrani po funkciji

Kenana Strujić- poslanica u Skupštini Crne Gore
Ervin Ibrahimović – poslanik u Skupštini Crne Gore
Amer Smailović – poslanik u Skupštini Crne Gore
Albin Ćeman – poslanik u Skupštini Crne Gore
Rahman Husović – predsjednik Opštine Rožaje
Almir Avdić – predsjednik SO Rožaje
Nihad Canović – predsjednik Opštine Plav
Jasmina Cikotić – predsjednica SO Plav
Anela Čekić – predsjednica Opštine Gusinje
Samir Agović – predsjednik opštine Petnjica
Mehmed Adrović – predsjednik SO Petnjica

Članovi vijeća izabrani na elektorskoj skupštini

Nurković Ejup – Rožaje
Šahman Sead – Podgorica
Ibrahimović Aldemar – Rožaje
Rastoder Mirsad – Podgorica
Azemović Nadil – Rožaje
Tahirović Salko – Rožaje
Muratović Sabina- Berane
Šahmanović Bejto- Plav
Kurtagić Husejn – Rožaje
Čindrak Ermin – Rožaje
Muhović Adnan – Petnjica
Mustafić Suljo – Bar
Adnan Pepić – Tuzi

support team