Kultura je važan segment bošnjačkog identiteta

U Beranama je (6.novembra 2021.godine) održan sastanak Odbora za kulturu Bošnjačkog vijeća, na kojem je razmatran program aktivnosti koji potencira činjenicu da je kultura važan segment za njegovanje nacionalnog identitaeta.

Bošnjačka kultura u Crnoj Gori temelji se na vrijednostima duge tradicije, višeslojnih uticaja i savremenih iskustava, a aktuelni pristup kulturi podrazumijeva jačanje dijaloga svih nosilaca aktivnosti u ovoj oblasti, radi sinhronizovanog djelovanja u pravcu zaštite, restauracije,njegovanja kulturne baštine i unapređivanja ambijenta za stvaralaštvo u svim oblastima umjetničkog izraza, konstatovano je na sastanku Odbora za kulturu Bošnjačkog vijeća.

Kultura je važan segment nacionalnog identitaeta i zato, kako je rečeno, posebnu pažnju,moramo posvetiti mapiranju i revitalizaciji kulturne baštine,zastupljenosti bošnjačke kulture u školskim programima, promovisanju referentnih stvaraoca; – naučnika, književnika, slikara, muzičara, i podsticanju talentovanih pojedinaca i grupa da svojim umjetničkim izrazom oplemenuju kulturu bošnjaka za nova vremena.

U cilju kreiranja događaja za kvalitetno predstavljanje bošnjačke kulture, iz Odbora su  pozivali sve pojedince i nevaladine organizacije, predstavnike lokalnih samouprava i javnovnih ustanova za kulturu, da iniciraju, podrže i učestvuju u realizaciji projekta, važnih za kulturu i kulturni identitet bošnjačkog naroda, a samim tim i multikulturu u Crnoj Gori.

 

 

Saradnja, umrežavanje i zajedničko djelovanje u interesu razvoja kulture treba da nas osnaži zbližava i inspiriše, poručeno je sa sastanka kome su prisustvovali: Mirsad Rastoder,Aldemar Ibrahimović, Salko Luboder, Senad Pepić, Sulejman Beća Kujević, Rebeka Čilović, Enver Muratović, Mirza Luboder, Adem Ado Softić (član Odbora za medije BVCG)i gošća Melita Malezić, prof. muzike.