Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Bošnjaci imaju vrijednosti za ponos, uvažavanje i zajedničko djelovanje

Prva sjednica Izvršnog odbora, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, održana je 11.decembra u Podgorici. Diskutovani su i usvojeni, proceduralni akti u skladu sa Statutom BV kao i programski koncept aktivnosti za narednu godinu – inicijacija za detaljniju razradu i planiranje u resornim odborima, te pripremu programskog plana o kojem će se raspravljati i odlučivati na zasijedanju Vijeća.

Pohvaljen je personalni sastav resornih Odbora koje čine iskusni i mladi pregaoci iz različitih oblasti i gradova, jer Bošnjaci imaju vrijednosti za ponos, uvažavanje i zajedničko djelovanje u svim oblastima koje su iznad regionalnih i partijskih razlika.

Članovi Izvršnog odbora su jednoglasni u procjeni da se kroz široku saradnju mogu kontinuirano osmišljavati i realizirati programi koji su od značaja za kulturnu i društvenu prepoznatljivost Bošnjaka, koji imaju vrijednu kulturnu baštinu i savremeno stvaralštvo, jezičku tradiciju i bremenitu prošlost – sudbinske događaje koji su dio kulture sjećanja i pamćenja u Crnoj Gori.

Usvojen je prijedlog da se od 5 (pet) ranije ustanovljenih priznanja za izuzetne rezultate, pojedincima i organizacijama, po dvije dodjeljuju svake godine, i da se postojećim poveljama i nagradama pridruži još jedna, za izuzetne rezultate u likovnoj kulturi.

Dodjela nagrada Vijeća, istaknutim pojedincima i organizacijama, treba da uvaži renomirane stvaraoce i jača sjećanje na ličnosti iz bošnjačke istorije, kulture i tradicije, kako bi njihovim uspjesima inspirisali nove generacije da njeguju štite i unaprjeđuju nacionalni, kulturni, jezički i vjerski identitet. Bošnjački narod ima prošlost, tradiciju, kulturnu baštinu koju moramo stalno istraživati i relevantno afirmirati, posebno kruz analiziranje obrazovnih programa radi objektivnije zastupljenosti u školskim udžbenicima i obrazovnom sistemu, kao i medijskim javnim servisima u Crnoj Gori, rečeno je na sjednici Odbora. Stoga će inicirati razgovore sa nadležnima u ministarstvima i pokrenuti publikovanje tekstova, brošura i knjiga od opšteg interesa za edukativnu praksu.

Odbornici će se zalagati za stvaranje prostornih uslova za rad, kancelarije Vijeća u Podgorici, a dugoročno i otvaranje Bonjačkog kulturnog centra. Članovi Izvršnog odbora, podržavaju prijedlog Odbora za ekonomiju, da se uputi apel Skupštini, Vladi i javnosti za urgentno sprečavanje daljeg produbljivanja ekonomsko socijalne krize, koja uzrokuje nove talase migracija radno sposobnog stanovništva, posebno u opštinama na sjeveru Crne Gore.

U radu Odbora učestvovali su: Aldemar Ibrahimović, Fikret Kurgaš,Sajma Feratović, Ismet Latić, Mehmed Đečević, Kemal Purišić, Admir Adrović, Suljo Mustafić, Sulejman Kujević, predsjednik IO Mirsad Rastoder i stručni saradnik u Vijeću, Erdoan Demić.

Zbog objektivne spriječenosti Sait Šabotić je elektronski uputio prijedolge i sugestije na teme o kojima se razgovaralo u Izvršnom oboru.