Zajedničkim zalaganjem i saradnjom do uspješnog sprovođenja obaveza za ravnopravnost svih naroda u Crnoj Gori

Mr Bojan Božović, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava otvoreno za intenzivniju saradnju sa Bošnjačkim vijećem.

Kada sam odnedavno stupio na dužnost državnog sekretara, zaista me je obradovao poziv da prisustvujem  ovom skupu, prije svega zato što sam  došao ponovo u priliku da vidim  draga lica sa kojima sam godinama unazad radio na sprovođenju i unapređenju uživanja prava koja su zagarantovana manjinskim narodima u Crnoj Gori.  Iako sam sa druge strane svjestan da sam dobio poziv zbog toga jer sam tu gdje jesam, opet kažem – obradovalo me je zbog toga  što je možda i neko prepoznao da je riječ o osobi koja je godinama unazad  kako kroz akademsku karijeru a tako i kroz rad sa nekadašnjim Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava ali i ostalim kolegama kroz NVO sektor, trudio se da dam doprinos u uživanju osnovnih ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori. Takođe, radovao sam se da vidim svog profesora Nebojšu Vučinića i žao mi je što on danas nije tu, kao njegov bivši asistent. Opet, sa druge strane, svi mu želimo naravno ubrzo oporavak.

Ono što ja želim da ovom prilikom istaknem je sljedeće – sa pozicije na kojoj se trenutno nalazim bez nekog političkog iskustva jer ga nisam imao ni kada steći i nisam žurio za tim, niti imam namjeru, iskren da budem, da žurim – želim da istaknem da su vrata Ministarstva čija ovlašćenja trpim pod određenim okolnostima uvijek otvorena za svakog od vas. Posebno me raduje i posebno mi je bilo drago da nastavim saradnju sa koleginicama i kolegama iz Bošnjačkog vijeća i da neke od ovih problema koje smo danas otvorili, i koje ćemo sigurno otvarati u narednom periodu, na najbolji mogući i na najefikasniji način rješavati. Ono što želim da istaknem i ono što je pomenuo gospodin Mustafić, što je pomenuo gospodin Rastoder, dobar dio ovih problema je meni poznat i od ranije i mi moramo da radimo na tome da ta pitanja ili najveći dio tih pitanja u najbržoj mogućoj mjeri i riješimo. Zbog toga, posebno je važno unaprijediti i sistem obrazovanja, posebno je važno i omogućiti svim građankama i građanima Crne Gore jednaku i ravnopravnu omogućenost ulaska u državne institucije, da prije svega kvalitet nekog rada, nečije biografije bude dominantnan preduslov za ulazak u te institucije. Takođe bih volio da u narednom periodu svi vi ocijenite ukoliko postoji određeni problem u sprovođenju svega onoga što je obaveza Crne Gore  propisane Strategijom zaštite manjinskih politika odnosno manjinskih prava u Crnoj Gori, kao i da budete slobodni da me podsjetite i krenemo u sprovođenje onoga što je obavezno. Ta strategija mi je dobro poznata jer sam svojevremeno i ja kao dio tima učestvovao u pisanju, i moja lična i profesionalna obaveza iz ove pozicije je da uradimo sve što je tamo sprovedeno odnosno propisano i da najveći dio toga bude sproveden. Naravno, sve okolnosti koje su bile u posljednjih godinu i nešto dana, mogu da budu kamen koji će da bude teret za svakog od nas da se to sprovede. Lično ću uraditi sve, zajedno sa koleginicom Mirelom i sa svima nama unutar Ministarstva, pogotovo ovog dijela koji se odnosi na osnovna ljudska i manjinska prava da zaista to bude sprovedeno.

Nemam, opet kažem, posebnog političkog iskustva da držim političke govore, niti na kraju krajeva mislim da nije ovo mjesto niti je bilo ko od vas rekao da bih činio na taj način, već ovo zaista govorim iz srca i to otvoreno više kao pojam Božovića, manje kao državni sekretar da vas sve pozovem i da vas ohrabrim. I, da još jednom kažem, da sam tu da pokušamo da rješavamo problem po problem.

Kao što znate meni je ovo prvi dolazak u ovoj funkciji otkad sam stupio na ovu dužnost da je van Podgorice, prvi skup onaj nesrećni događaj koji smo obilježavali genocid u Srebrenici, takođe je bio na Pobrežju, kada sam zajedno sa delegacijom bio tu i kao što vidite a pogotovo kažem svi oni koji me duži period znaju da ja nemam problem da razgovaram o ovim temama i da ću apsolutno uraditi sve  da pomognem cijelom našem društvu. Ne vjerujem u jednovjersku Crnu Goru, ne vjerujem u državu koja će pripadati samo jednom narodu. I ja i svi iz moje porodice zaista vjerujemo da samo Crna Gora, kao Crna Gora svih može uspjeti. Ako budem vidio da ne mogu dati doprinos tome iz pozicije u kojoj jesam, znaju se naravno dalji koraci moji lično. Isto tako, nadam se da neću doći u takvu poziciju da pomislim da, u Crnoj Gori u kojoj jesam,  ne postoji mogućnost da ona bude Crna Gora zemlja svih. A ako bude tako, plašim se da onda to neće biti moja država niti država moje porodice, ovo vam najiskrenije govorim. Eto toliko, ne bih želio dalje da dužim, zaista još jednom predsjedniku Bošnjačkog Vijeća i svima vama se zahvaljujem i naravno biće mi zadovoljstvo da, u vremenu koje mi bude dozvoljeno, prisustvujem ovom skupu i da čujem sve ostale sugestije a još draže će mi biti da  se vidimo u Ministarstvu ili na nekim drugim mjestima u narednom periodu

                                                                       Bijelo Polje, 17.07.2021. traskript izlaganja