Zajednički nam je cilj poboljšanje položaja manjinskih naroda i nacionalnih zajednica

Mirela Ramčilović, načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.

Očigledna je potreba za većom afirmacijom Bošnjačkog vijeća i jačanjem veze građana i institucija u cilju unapređenja statusa manjinskih naroda. Apelujem na Savjete da aktivnosti prilagode potrebama naroda koji predstavljaju. A mi u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava ćemo im biti partneri u svakoj inicijativi koja će doprinijeti jačanju veze između građana/ki i institucija, odnosno njih i njihovih predstavničkih tijela.

Na početku, želim da izrazim spremnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, odnosno Direkcije za nacionalne i etničke manjine kojom rukovodim od aprila ove godine da zajedno sa Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori radimo na rješavanju pitanja i unapređenju položaja Bošnjaka/kinja ali i svih ostalih manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

I sama sam pripadnica bošnjačkog naroda. Sa ponosom sam to isticala svih prethodnih devet godina koliko radim u Ministarstvu, a to radim i sada. Ne bih se saglasila sa konstatacijom da su svi Bošnjaci u institucijama ove države ugroženi. Ukoliko se sistem napredovanja zasniva na znanjima, kompetencijama i zaslugama – što bi trebalo da bude cilj svima nama, onda nacionalna pripadnost neće bili prepreka za raspoređivanje u veće zvanje.

Čestitam članovima i članicama IV saziva Bošnjačkog vijeće u Crnoj Gori na izboru i želim uspješan rad u narednom periodu. Imajte u vidu da ćete, u meni lično ali i generalno, u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, imati sagovornika odnosno partnera za sve konstuktivne prijedloge koji su od značaja za unapređenje položaja pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, samim tim i Bošnjaka i Bošnjakinja.

Smatram da je važno da ukažem Bošnjačkom vijeću na rezultate istraživanja „Učešće manjinskih naroda u procesu donošenja odluka na državnom i lokalnom nivou“ koje je Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) sproveo početkom, a predstavio u aprilu ove godine. Isto je pokazalo poražavajuće rezultate – preko  65%, preciznije 65.5% pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica na pitanje: „Da li ste upoznati da postoji savjet vašeg manjinskog naroda“? odgovorilo je „NE“.

Naglašavam da su ispitanici bili samo pripadnici/ce manjinskih naroda, a ne opšta populacija. To je, po meni, zabrinjavajući podatak, ujedno alarm ali i putokaz za Bošnjačko vijeće, ali i sve ostale nacionalne savjete, u kom pravcu treba da djeluju. U tom smislu, događaj koji danas organizuje Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori vidim kao dobru priliku da se taj procenat smanji u budućnosti, s tim da treba dosta raditi u tom pravcu i imati proaktivan pristup. Institucije i savjeti mogu imati odličnu saradnju, ali ukoliko naši građani i građanke, prevashodno pripadnici/ce naroda koje savjeti predstavljaju, ne znaju da isti uopšte postoje, a kamoli šta su im nadležnosti,  bojim se da nešto ne radimo kako treba.

Zato smatram i apelujem na savjete da u narednom periodu fokus stave na rad sa mladima a aktivnosti Vijeća prilagode potrebama naroda koji predstavljaju. A mi u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava ćemo vam biti partneri u svakoj inicijativi koja će doprinijeti jačanju veze između građana/ki i institucija, odnosno njih i njihovih predstavničkih tijela.

Koristim priliku da sve prisutne obavijestim da će Ministarstvo uskoro raspisati konkurse za dodjelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata/programa NVO-a, shodno Zakonu o NVO, između ostalog, i za unapređenje položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

To je jedna od prilika da nevladine organizacije, uz podršku države, realizuju projekte i programe  i time dodatno doprinesu unapređenju stanja u ovoj oblasti. Na kraju bih zaključila da razlike koje postoje među nama, u bilo kom pogledu, a koje smo imali prilike i danas ovdje čuti, stavimo po strani zarad ostvarenja opšteg cilja – poboljšanje položaja Bošnjaka/kinja u Crnoj Gori, odnosno svih manjinskih naroda i cjelokupnog društva.

Traskript izlaganja  BP, 17.07.2021