Vlada štedi na izdvajanjima za manjine

Predlogom Budžeta za narednu godinu aktuelna Vlada dodatno marginalizuje kulturološke potrebe manjinskih naroda i nacionalnih zajednica.

Predlagači se hvale da su za oko 30 procenata uvećali davanja za sve budžetske jedinice. Međutim, sudeći prema informacijama koje su se čule na sjednici skupštinskog Odboora za ljudska prava i slobode prema Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, nisu ispoštovali ni imperativnu zakonsku odredbu, da budžetsko izdvajanje za ovu budžetsku jedinicu iznosi najmanje 0,15 procenata od tekućeg Budžeta.

Pored toga što je Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore za tekuću godinu bio opredijeljen ponižavajuće mali iznos sredsatva za programe u iznosu od 26.500 eura, budžetska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti u 2022. godini, istina unekoliko su uvećana, ni izdaleka ne omogućavaju potrebnu posvećenost očuvanju i unapređenju kulture manjinskih naroda.

Nacionalnim savjetima, kao i prošle godine, sudeći prema aktuelnom predlogu Budžeta, biće usmjeren iznos dovoljan samo za održavanje podstanarskih kancelarija.

Bošnjačko vijeće upozorava da je ovo još jedan primjer diskriminatorske politike i poziva ministra Milojka Spajića i sve poslanike, da preispitaju opredijeljeni iznos sredstava namijenjen očuvanju i unapređenju prava manjiskih naroda.

BVCG