Sulejman Beća Kujević je rođen 1976. godine u Rožajama, poznati je kul­turni poslenik u Crnoj Gori i šire. Završio je studije me­nadžmenta u Podgorici, a živi i radi u Rožajama, gdje se već više od tri decenije uspješno bavi muzikom. Od svoje sedme godine aktivnan je član KUD-a „Vrelo Ibra“, prvo kao igrač, a potom kao muz­ičar. Više od dvadeset godina piše, kom­ponuje i aranžira: dječje, pop, narodne, etno, duhovne i zabavne kompozicije. Sarađuje sa najvećim imenima crnogorske, bosanske i sr­bijanske estrade. Ima preko sto objavljenih kompozicija, a neke od njih su nagrađivane i na prestižnim festivalima u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrada: “Hamdija Šahinpašić” za posebne rezultate ostvarene u izučavanju, promociji i afirmaciji etnomuzikološkog nasljeđa Bošnja­ka u Crnoj Gori i Nagrade “30. septembar” za poseban doprinos u oblasti kulture. Osnivač je Etno grupe “Teferidž”, koja čuva od zaborava izvorne melodije i način njihovog interpreti­ranja, a objavio je tri albuma izvorne muzike. Direktor je Centra za kulturu u Rožaja­ma.