Feratović Sajma rođena je 1983. godine u Plavu. Osnovne studije Učiteljskog fakulteta završila je na Univerzitetu u Beogradu 2008. godine, a 2019. godine je odbranila master rad na Univerzitetu u Novom Pazaru, Odsjek za filološke nauke, Studijski program Bosanski jezik i književnost. Kroz svoju četrnaestogodišnju karijeru u JUOŠ „Hajro Šahmanović“ bila je nosilac mnogih uspješno realizovanih aktivnosti i projekata. Autor je više naučnih radova iz oblasti bosanskog jezika i književnosti i monografije „Uloga interpretacije pjesme Knjigu pišu gusinjske đevojke u izgradnji kulturnog identiteta Bošnjaka“, a u pripremi za štampu je i njena prva zbirka pjesama „Ašk na mizanu“. Kreatorka je brojnih humanitarnih akcija.