Admir Adrović rođen je 09.11.1983. godine u Skoplju. Osnovnu i srednju školu završio je u Podgorici. Diplomirao je istoriju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2010. godine. Magistrirao je 2017. godine na Institutu društvenih nauka u Istanbul Univerziteta, smjer istorija novog vijeka sa temom „Osmanske pomorske baze u Crnoj Gori u XVI vijeku“. Doktorand je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobitnik je stipendije Vlade Republike Turske „Turkiye Burslari“ kao i nacionalne stipendije za izvrsnost (INVO-HERIC) za 2015/16. godinu. Učestvovao je kao istraživač u nekoliko domaćih naučnih projekata. Član je redakcije časopisa „Glasnik Bihora“. Oblast njegovog interesovanja i naučnog rada je istorija novog vijeka i istorija XIX vijeka (političke prilike, demografija, privreda).

Učestvovao je na više naučnih skupova, tribina, okruglih stolova, radionica i promocija knjiga u zemlji i inostranstvu. Tečno govori turski jezik, a služi se engleskim i ruskim jezikom. Čita arapsko pismo i istorijske izvore osmanske provenijencije. Živi i radi u Podgorici.