Ismet Latić rođen je 1980 u Lagatorima, Petnjica, Crna Gora. Školovao se u Petnjici, Novom Pazaru i Sarajevu. Magistarski rad iz oblasti diplomatije odbranio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, 2011. godine, a zvanje doktor pravnih nauka stekao je na Univerzitetu u Novom Pazaru 2019. godine. Autor je i menadžer projekta “Valorizacija bihorskog ćilima“ – u okviru kojeg je ovo kulturno dobro zaštićeno kod resornog ministarstva i Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore kao Nematerijalno. Autor je projekta: „Valorizacija arheoloških nalazišta Torine i Pećina Grad“, “Valorizacija prirodnog bogatstva vodopada „Brativir“, projekat saradnje lokalne uprave sa Dijasporom (2015. god.) idr.