Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka podržava unaprjeđenje rada nacionalnih savjeta
Gjeka: Manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori daju doprinos stabilnosti, miru i napretku Crne Gore, to je dokazano toliko puta i tako će biti i dalje.
Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Gjeka sastao se danas sa predstavnicima savjeta manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa kojima je razmotrio aktuelne izazove, ali i probleme sa kojima su se suočili u prethodnom periodu.
Savjeti od formiranja rade na uspješnijoj integraciji manjisnkih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorsko društvo, sa ciljem uključivanja svih njihovih posebnosti, kulturne baštine i vrijednosti. Ipak, prema njihovim riječima, u njihovom djelovanju postoje brojni izazovi od kojih se najveći tiču njihovog statusa koji treba riješiti zakonskim putem u najbližoj budućnosti, zatim samog funkcionisanja zbog finansijskih sredstava koje dobijaju.
Predstavnici savjeta naglasili su gorući problem opredjeljivanja sredstava na konkursu Fonda za ostvarivanje prava manjinskih naroda, navodeći neravnopravnu podjelu istih. Smatraju da Komisija koja odlučuje o finansiranju projektnih prijava treba u svom sastavu da ima predstavnike manjina i drugih manjinskih nacionalnih zajednica kako bi se bolje definisali prioriteti. Takođe, nude svu potrebnu logistiku u cilju poboljšanja postojećeg stanja jer smatraju da lično mogu najbolje zastupati prioritete i potrebe svoje zajednice.
U dijelu saradnje sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava, savjeti su zatražili razumijevanje u odnosu na krajnji rok za predavanje završnih izvještaja, kako bi isti bili završeni i predati bez prekoračenja rokova, kako je do sada bio slučaj.
Ministar Gjeka zahvalio je svima na inicijativama za unapređenje dalje saradnje i rekao da Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ostaje pouzdan partner svim akterima koji nastoje da rade na daljem unapređenju crnogorskog društva, razvijanju interkulturalnog karaktera Crne Gore i koji doprinose u svom kapacitetu razvojnom putu Crne Gore.
U vezi sa prepoznatim izazovima savjeta, ministar Gjeka rekao je da će učiniti sve što je u njegovoj nadležnosti da omogući njihovo nesmetano funkcionisanje.
U ime nacionalnih savjeta u razgovoru sa ministom Gjekom i njegovim saradnicima, učestvovali su: Zvonko Deković – HNV, Mensur Šalja-RNS, Momčilo Vuksanović SNS, Mirsad Rastoder- BNV, Sabrija Vulić – MNS i Faik Nika predsjednik Savjeta Albanaca u Crnoj Gori.