Konstituisan Odbor za finansije i razvoj

Prvi radni sastanak članova Odbora za finansije i razvoj održan je u sjedištu Bošnjačkog vijeća u Rožajama. Verifikovani su mandati članovima Odbora koji čine ugledni privrednici, ekonomisti i inženjeri: Muzafer Ljuca, mr Sead Šahman, Edin Suljević, Faruk Kalač, mr Jasmin Spahić, Rešid Adrović, Kemal Purišić, Mirsad Nurković i Mirsad Heldić. Sjednici su prisustvovali čelnici Bošnjačkog vijeća Ejup Nurković i Mirsad Rastoder.

Na sastanku je razgovarano o ekonomskoj i socijalnoj situaciju u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na sredine u kojima živi bošnjački narod. Jedinstveno je konstatovano da Odbor  treba  da razmatra aktuelne teme iz ekonomskih oblasti i kroz javni diskurs upozorava na aktuelno stanje, nudi ideje i savjete koji mogu inicirati realne perspektive za ekonomski oporavak, smanjenje regionalnih razlika, zapošljavanje, te ukupno ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica.

Odbor je predložio Bošnjačkom vijeću, kao krovnoj i predstavničkoj instituciji Bošnjaka u Crnoj Gori, da se na odgovarajući način obrati javnosti Crne Gore, Vladi i resornim ministarstvima, kao i međunarodnim instancama i da ukaže na (ne)poštovanje prava na rad i zaradu, prava na srazmjernu zastupljenost u organima javne vlasti, na djelotvorniji uticaj u procesu donošenja odluka i javnih politika, kao i na neophodnost bržeg razvoja manje razvijenog sjevernog regiona države, kako bi se na taj način popravile životne prilike građana ovog regiona i zaustavio proces iseljavanaja stanovništva.