Konkurs za dodjelu nagrada i priznanja Bošnjačkog vijeća

Na osnovu člana 17 Statuta Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori raspisuje

K O N K U R S

za dodjelu nagrada i priznanja Bošnjačkog vijeća

Nagrade i priznanja se dodjeljuju istaknutim stvaraocima i organizacijama, koji svojim djelima daju doprinos očuvanju, promociji, zaštiti, valorizaciji i afirmaciji kulturne baštine i savremenog stvaralaštva Bošnjaka u Crnoj Gori.

Konkurs je otvoren do 23. aprila 2024. godine.

Za priznanja i nagrade Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori  mogu konkurisati pojedinci i organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, koji imaju ostvarene izuzetne rezultate u oblastima za koje su ustanovljene nagrade i povelje.

Predmet konkursa su:

1. POVELJA RIFAT BURDŽOVIĆ – TRŠO  / Povelja se dodjeljuje pojedincima ili institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti zaštite ljudskih i manjinskoh prava, i za doprinos razvoju ideje multietničkog i multikulturnog društva, za pravednost i istinito svjedočenje o stradanju Bošnjaka, za borbu protiv naciofašizma, širenja ksenofobije, vjerske i nacionalne diskriminacije.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građana, institucije i nevladine organizacije.

2. NAGRADA HUSEIN BAŠIĆ – Nagrada se dodjeljuje stvaraocima iz oblasti književnosti za književna djela u kojima se afirmiše bošnjačka tradicija i kultura. Za nagradu mogu konkurisati autori proze, poezije i drugih književno publicističkih djela. Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građna, institucije, nevladine organizacije i autori. Uz prijedlog su dužni dostaviti primjerke knjiga autora predloženog za nagradu.

3. POVELJA HUSEIN PAŠA BOLJANIĆ – Povelja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima i organizacijama za oblast obnove, zaštite i popularizacije kulturno–istorijskog graditeljskog nasljeđa orijentalno-islamske tradicije, za arhitektonska rješenja u skladu s tom tradicijom.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građana, institucije, nevladine organizacije i autori.

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni petočlani žiri za dodjelu priznanja imenovan odlukom Bošnjačkog vijeća.

Prijedlog za konkurs potrebno je da sadrži:

  • Prijavu na konkurs,
  • Podatke o kandidatu (kratak opis djelatnosti – realizovanih projekata iz oblasti koja je predmet konkursa/biografija, e-mail adresa, broj telefona) i
  • Obrazloženje prijedloga (kratak opis ostvarenja, sadržaj, cilj, motiv, javna percepcija, rezultati, značaj za kulturu Bošnjaka u multietničkoj Crnoj Gori)

Predlozi kandidata se dostavljaju na email: bosnjackisavjet@gmail.com, poštom ili lično u zatvorenoj koverti.

Prijave se podnose preko pisarnice Bošnjačkog vijeća, u vremenu od od 09:00h do 14:00h svakog radnog dana, ili poštom, pri čemu će se smatrati da je pismo koje je poslato preporučenom pošiljkom primljeno na dan koji je naznačen u potvrdi o prijemu te pošiljke.

Na poleđini koverte potrebno je navesti:
BOŠNJAČKOM VIJEĆU U CRNOJ GORI Rožaje, ul. Raduna Đukića bb (sa naznakom, KONKURS za dodjelu nagrada Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori)

Informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti od strane stručne službe Bošnjačkog vijeća na kontakt telefon: 068/763/223 u vremenu od 09:00h do 14:00h svakog radnog dana.

Nagradu i Povelju čine: plaketa i novčana nagrada.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na internet stranici Bošnjačkog vijeća www.bvcg.me.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Predsjednik BVCG,                       Predsjednik IO BVCG
Suljo Mustafić, s.r.                        Mirsad Rastoder, s.r.