Konstituisan novi saziv Bošnjačkog vijeća
Na konstutivnoj sjednici Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori održanoj 10. 04. 2021. godine u Rožajama, verifikovani su mandati četvrtog saziva Vijeća, njih 24 ,te izabran predsjednik Vijeća.
Sjednici je prisustvovalo 20 članova Vijeća koji su jednoglasno podržali Ejupa Nurkovića koji će ovu funkciju obnašati naredne četiri godine.
Nurković, koji je inače bio na čelu Vijeća u proteklih godinu ipo dana, zahvalio se vijećnicima na podršci te kazao da će se zalagati da Vijeće čini širi konglomerat bošnjačke elite koja će se zalagati za bolji položaj Bošnjaka u Crnoj Gori u svim sferama političkog, javnog i kulturnog života te na implementaciji ustavom i zakonom zagarantovanih prava. Osim toga, kazao je predsjednik Nurković, da će se također truditi da radna tijela i odbore čini stručni kadar, koji će na pravi način dati doprinos u etabliranju i pozicioniranju etnosa Bošnjaka sa svim svojim jezičkim, historijskim i kulturnim posebnostima.
Sjednicom Vijeća predsjedavao je najstariji član Vijeća, Husein Kurtagić te potpredsjednik izborne komisije Almir Avdić.
Ejup Nurković: Zahvaljujem se elektorima i članovima po funkciji. Moj glavni moto rada je da budem dobar koordinator rada Vijeća. Zalagat cu se da elita vodi narod. Za godinu ipo dana rada u Vijeću pokusavao sam da ih animiram i pozovem da se kandiduju za članove vijeća.
Trudiću se da izvršni odbor bude sastavljen od stručnog kadra iz čitave Crne Gore,kako bi zajedničkim snagama uradili i predstavili naš narod u najboljem svjetlu.
Pozivan vas da zajedno radimo na tome da bošnjaci budu partneri u Crnoj Gori. Dobro je da su prisutne sve politicke strukture što i jeste onako kako treba.
Na nama je da budemo tim i ja cu se za to zalagati.