Isključivanje Bošnjaka iz institucionalnog života može se tumačiti kao revanšizam utemeljenju u Crnoj Gori

Abaz Dizdarević, potpredsjednik Demokratske partije socijalista

Ustavom zagarantovano pravo na principu reciprociteta učešća u institucijama sistema ponovo je zapostavljeno

Na samom početku, cijenim da je organizovanje ovakvih foruma za razmjenu mišljenja veoma značajno i ohrabrujem svaku sličnu inicijativu koja može doprinijeti adekvatnom razvoju i afirmaciji svega onoga što jeste identitetska odrednica za bošnjački narod.

Kompleksnost aktuelnog političkog momenta nam, zapravo, govori o posebnom značaju individualne i kolektivne odgovornosti na ovakvom mjestu odakle je potrebno definisati naše obaveze i smjer u kome treba da idemo kako bismo se adekvatno postavili u odnosu na status bošnjačkog naroda u Crnoj Gori i sva ona pitanja koja su direktno ili indirektno povezana sa ugrožavanjem njihovih prava i neželjeni smjer kretanja ukupnog crnogorskog društva.

Ono čemu, zasigurno, svjedočimo u aktuelnom momentu, jeste da je Crna Gora, koja je predstavljala paradigmu multikulturalnosti, sada dovedena do neprepoznatljivosti.  Iako su polazišta i stavovi mnogih bošnjačkih intelektualaca i relevantnih predstavnika na ovom skupu različiti, ipak smatram da smo, nakon devedesetih godina i devijacijama svojestvenim tom periodu u pogledu Bošnjaka i njihovog statusa, ponovo stigli do onoga, što je, svojevremeno, definisao gospodin Rifat Rastoder i u nazivu svoje knjige, kao usud imena. Dakle, smatram da svjedočimo svojevrsnom novom aparthejdu usmjerenom protiv bošnjačkog naroda, prije svega zbog otvorenog i dominantnog isključivanja pripadnika tog naroda iz institucija sistema Crne Gore. Ono što se danas može zaključiti jeste da upravo takvo isključivanje Bošnjaka iz institucionalnog života zbog svoje nacionalne odrednice može, na neki način, djelovati kao jedna vrsta šireg revanšizma prema utemeljenju tog naroda, posebno iz perspektive lojalnosti bošnjačkog naroda državi Crnoj Gori i projektu nezavisnosti, odnosno onoga što je svojim bićem ugradila u temelje Crne Gore.  Cijenim da bi poruka sa ovog skupa trebalo da bude, zapravo, potreba za većim sezibilititetom prema korpusu bošnjačkog naroda, njegovim adekvatnim predstavnicima u svim organima izvršne vlasti, kao i potreba za jasnijim i usmjerenijim djelovanjem ove države u odnosu na ono što Ustav Crne Gore propisuje. Reciprocitet učešća svih građana, a ne izmještanje bošnjačkog naroda u građane drugog reda, smatram najvažnijom porukom koju treba odavde svi zajedno da uputimo javnosti.  Dakle, ono što su Bošnjaci inkorporirali u ovo društvo jeste upravo njihova autentičnost, njihov kulturni nacionalni izraz, stoga, mislim da je vrijedno poštovanja i potrebe za zajedničkom borbom kako bismo se odrekli mračnih ideologija i izašli iz ovog kruga nejednakosti na konačan i civilizacijski način.

Imajući u vidu da je ovo moje prvo učešće u radu Bošnjačkog vijeća, vjerujem da ću u narednim periodu i u odnosu na agendu daljih događaja dati svoj doprinos u vidu detaljnije elaboracije u cilju afirmacije i unapređenja statusa bošnjačkog naroda u Crnoj Gori.

                                                                                                                     Bijelo Polje, 17.07.2021. traskript izlaganja