Imenovani potpredsjednici Bošnjačkog vijeća

U Podgorici je u ponedjeljak, 28. marta 2022. godine održana treća redovna sjednica Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Ejup Nurković, a članovi vijeća su nakon višesatne rasprave usvojili niz dokumenata iz djelokruga institucije.

Usvojen je Izvještaj o radu Bošnjačkog vijeća  za 2021. godinu, kao i odluka o završnom računu Bošnjačkog vijeća za prethodnu godinu.

Usvojen je i plan rada Vijeća za 2022., kao i plan budžeta za tekuću godinu.

Na prijedlog Predsjednika Nurkovića, prisutni vijećnici su jednoglasno za   potpredsjednike Vijeća izabrali: mr Sabinu Muratović, Samira Agovića, Nihada Canovića, prof. Sulja Mustafića i mr Sead Šahmana.

Vijeće je ustanovilo odluku o organiziranju manifestacije, Dani etno kulture „Ibiš Kujević“ te odluku o nagradi za likovnu umjetnost „Hilmija Ćatović“.

Istog dana održana je i svečana sjednica Bošnjačkog vijeća na kojoj su uručena najviša priznanja za stvaralaštvo, prof. dr Enesu Pelidiji, prof. dr Rifatu Alihodžiću i akademiku Zuvdiji Hodžiću.