DELEGACIJA BOŠNJAČKOG VIJEĆA SA GRADONAČELNICOM INJAC I ZAMJENIKOM ŠARANOVIĆEM
Postoje brojne mogućnosti za saradnju na društvenom, ekonomskom i kulturnom planu, gdje je potrebno planirati partnersko djelovanje Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i Glavnog grada Podgorice- zaključeno je na današnjem sastanku predstavnika Bošnjačkog vijeća i čelnika Glavnog grada.
Delegacija Bošnjačkog vijeća, koju su činili predsjednik Suljo Mustafić, članica Vijeća Sabina Muratović i član Izvršnog odbora dr Mehmed Đečević razgovarala je sa čelnicima gradske uprave – gradonačelnicom prof. dr Oliverom Injac i zamjenikom gradonačelnice Danilom Šaranovićem.
Naglašeno je da u Podgorici živi značajan broj građana bošnjačke nacionalnosti, koji doprinose izgradnji multietetničkog i multivjerskog ambijenta što se manifestuje i kroz bogato kulturno nasljeđe koje treba zaštiti i predstaviti na adekvatan način.
Usaglašeno je da bi Glavni grad i Bošnjačko
vijeće trebalo da partnerski rade na unaprijeđenju kvaliteta života u svim dijelovima Podgorice, ali i većoj integraciji bošnjačkog i drugih manje brojnih naroda kroz institucije Glavnog grada.
Potrebno je istaći znaćaj zaštite i revitalizacije kulturnog naslijeđa, posebno Stare varoši i drugih istaknutih znamenitosti Podgorice.
Gradonačelnica prof. dr Olivera Injac je izrazila spremnost da se pokrenu konkretne inicijative koje idu u pravcu unapređenja multikulturnog ambijenta Podgorice i veće uključenosti predstavnika bošnjačkog naroda kroz različite projekte gradske uprave u kulturi, umjetnosti, obrazovanju, kao i unapređenju društvenog i ekonomskog statusa.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća Suljo Mustafić je ukazao da će Bošnjačko vijeće ukazivati na konkretne mogućnosti saradnje i zajedničkog djelovanja, kako bi kroz institucionalni odnos otvarali mogućnosti za veće prisustvo bošnjačkog naroda u svim oblastima funkcionisanja gradske uprave, u cilju punog uvažavanja različitosti u Podgorici.