Bošnjačko vijeće u službi narodnih interesa

Mirsad Rastoder, novinar, publicista, predsjednik Izvršnog odbora BV CG.

Harmonija autohtonih različitosti za stabilnost Crne Gore i regiona

Poslije niza godina, u okviru Bošnjačkog vijeća, otvaramo debatu na kojoj ćemo, bez obzira na različita stranačka ili druga uvjerenja i stavove, zajedno promišljati o pitanjima koja se najdirektnije tiču prava i položaja Bošnjaka, njegovanja kulturne baštine i nacionalnog identiteta.

Tema, „Bošnjaci i aktuelni procesi u Crnoj Gori i regionu“ nije od juče, pa nam kao ozbiljnim predstavnicima naroda, valja tražiti i nalaziti mudre i pravovremene odgovore na sva otvorena pitanja i izazove. U tom kontekstu, čast mi je da Vam se, u Ime Vijeća i lično, zahvalim na odzivu i doprinosu kojim ćete ovaj skup učiniti značajnim – ohrabrujućim u namjeri da Bošnjačko vijeće učinimo temeljnom institucijom svih Bošnjaka i Bošnjakinja u Crnoj Gori, s aspekta razumijevanja, savjetovanja i djelovanja u istom smjeru. Bošnjački savjet po suštinskom određenju jeste predstvaničko tijelo svih, i lično vjerujem, da u IV sazivu Vijeća postoji dominatna spremnost za otvaranje širokog konstruktivnog dijaloga, za saradnju i uvažavanje najsposobnijih među nama, koji  mogu i hoće strateški da kreiraju sve što je bitno za kulturološku i društvenu prepoznatljivost bošnjačkog naroda u Crnoj Gori i šire.

Ključna karika jeste volja, da svi učinimo koliko možemo za opšte dobro i sinergiju djelovanja makar u dijelu nekoliko krucijalnih tema, kao što su:

 stalno unapređivanje sistemske pozicije Bošnjaka u multikulturnom društvu;

ekonomski razvoj i perspektiva; – zaštita i revitalizacija kulturne baštine; – razvoj savremene kulture;ostvarivanje prava Bošnjaka na adekvatnu zastupljenost u državnim institucijama, obrazovnom procesu i na medijskim platformama;stemska briga o kreativnim vezama sa dijasporom i sunarodnicima u susjednim državama…

Na to nas obavezuju i „preci i potomci“, jer cijenimo da Vijeće može biti znatno važnije središte za njegovanje kulturne i nacionalne samobitnosti, makar približno kao što nam je za vjerski identitet važna Islamska zajednica, pa naravno i političke organizacije za politički identitet. Uz vašu podršku, znanje i učešće, kao i prizivanje naših prijatelja drugih nacionalnosti, ciljevi Vijeća, biće znatno ostvariviji. A to znači da ćemo zajedno utvrđivati prioritete, kako bi kroz saradnju sa državnim, političkim i vjerskim institucijama, nevladinim udruženjima, te optimalan razvoj prekogranične saradnje sa Bošnjacima u regionu i dijaspori stvarali društveni ambijent u kojem će i naša djeca sa ponosom isticati da su Bošnjaci, svoji na svome.

Za početak važno je samo da nas različiti pogledi ne udaljavaju od zajedničke obaveze, čuvanja i valorizacije bošnjačke kulturne baštine, jezika, tradicije i savremenog stvaralaštva kojim bi se ponosili mnogo brojniji narodi.

Bošnjaci su narod koji je vijekovima ugrađivao sebe u mnoge vrijednosti na prostoru Crne Gore, da bi u konačnom, zdušno podržao obnovu suverenosti svoje domovine, koju kako tada, tako i sada vidi u vrijednostima, savremene evropske civilizacije. Nasuprot progresivnim očekivanjima, umjesto puta koji je zajedno sa ostalim građanima trasiran referendumom 2006. godine, u posljednje vrijeme suočeni smo sa trendovima oživljavanja nacionalističkih i velikodržavnih ideja, ideja etnocentrizma i klerikalizma. Svjedoci smo tendencija marginalizacije Bošnjaka, isključivanja iz procesa odlučivanja, kao i najave usvajanja zakonskih rješenja, kojima se ugrožavaju njihova osnovna ljudska i manjinska prava. Društveno politička i epidemiološka kriza pogodovala je buđenju starih nacionalističkih i fašističkih duhova koji uznemiravaju, sve dobromisleće građane. Samo zajedno možemo se oduprijeti aktuelnim i latentnim nasrtajima!

Moramo upozoriti Vladu, sve političke subjekte i društvene aktere da ćemo se odlučno suprostaviti retrogradnim idjama, kao i činjenici da je ekonomska situacija u opštinama na sjeveru Crne Gore izuzetno zabrinjavajuća i  podrazumijeva  hitno usvajanje seta podsticajno razvojnih mjera.

-Uslovi za održivi život u opštinama na sjeveru Crne Gore, gdje živi najveći dio bošnjačkog naroda, iz dana u dan sve su gori. Omladina odlazi u svijet.

– Najavljena revizija obrazovnih programa i kadrovske  promjene u školama, po partijskoj podobnosti, a ne kvalitetu i referncama mogu izazvati dramatične posljedice i nepopravljivu štetu.

-Nagovještaji brisanja dijaspore iz registra prebivališta, dodatno izaziva revolt, uvredu sličnu veličanju demona genocida i zamagljivanja neminovnog suočavanja s prošlošću.

Stoga smo dužni upozoriti, domaće i evropske instititucije da su Bošnjaci važan dio društvenog i državotvornog bića Crne Gore, i da ćemo se odlučno suprostaviti svim negativnim tendencijama koje prijete urušavanju građanske, multetničke, multivjerske i multikulturne Crne Gore. One Crne Gore koja neće dozvoliti negiranje genocida i koja je spremna da sa nama izražava poštovanje prema svim žrtvama, kao što smo to učinili i 11.jula 2021. u Podgorici. Bošnjačko vijeće je organizovalo obilježavanje Dana sjećanja, u znak dubokog poštovanja prema žrtvama, ali i u potrebi ponovnog ukazivanja na činjenicu da je suočavanje s istinom važan most do ozdravljenja društva i naroda koji je i dalje pritisnut manipulacijama o “junacima” ratnih zločina.

Moramo se odlučno suprostaviti amnestiranju zločinaca i negiranju genocida koje posredno osigurava kontinuitet zločinu i novoj prijetnji prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Evropa bi, ovoga puta, trebalo da bude svjesna da će svako povlađivanje revitalizaciji retrogradnih – ratnih ideja devedesetih godina prošlog vijeka o promjeni granica u regionu biti na štetu svih građana i naroda regiona, ali i cjelokupne Evropske unije.

Ovo je posebno važno u svjetlu najavljenog popisa stanovništva koji bi trebalo da predstavi status jedne države kroz opis njene populacije po svim ključnim socio-demografskim karakteristikama. Međutim, kada je riječ o Crnoj Gori, popis ima mnogo širi značaj, zato što je crnogorsko društvo mozaik nacionalnih identiteta, te je pitanje nacionalne strukture jedno od ključnih pitanja i utiče na odnose snaga koje donose odluke u ime države.

Otuda ne samo da čudi i zabrinjava najava brisanja iz registra prebivališta naših sunarodnika u dijaspori, nego je možemo smatrati opakom urotom za prekrajanje demografske strukture od koje se moramo i zajedno možemo odbraniti.

Bošnjaci su najevropskiji narod po strukturi zastupljenosti u domovini i dijaspori i Bošnačko vijeće je zahvalno svim pojedincima i organizacijama za sve što su činili  i čine za dobrobit domovine i svog naroda. Podržavamo sve aktivnosti u odbrani njihovih  prava u Crnoj Gori i bićemo im partneri u svim aktivnostima legitimne borbe za ljudske i strateške vrijednosti. Konačno, Bošnjacima je važna stabilnost regiona, a posebno Crne Gore kao zajedničke kuće svih građana i cjelovitost Bosne i Hercegovine kao države u kojoj živi matica bošnjačkog naroda. Kada kažemo građanska Crna Gora, to ne znači potiskivanje sopstvene nacionalnosti, već ravnomjerno njegovanje etničke, kulturne, jezičke i tradicijske posebnosti svakog od naroda koji čine autohtonu harmoniju različitosti.

Vjerujemo da zajedno možemo,- kontinuirano inicirati programske događaje i animirati saradnju sa nevaladinim organizacijama, udruženjima u dijaspori, lokalnim samoupravama i javnim ustanovama za kulturu, kako bi udruženi  ostvarili  realizaciju  što većeg broja važnih programa za kulturu, obrazovanje, društveno pozicioniranje i kulturni identitet bošnjačkog naroda u Crnoj Gori. A to je moguće  ako se zapitamo, šta svako od nas može da učini za svoj Narod i institucionalno profilisanje Bošnjačkog vijeća kao važnog središta našeg savjetovanja i djelovanja.

Traskript izlaganja

Bijelo Polje, 17.07.2021