Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori organizovalo tribinu o socio-ekonomskom stanju, preduzetništvu i regionalnom razvoju

Ravnomjerniji privredni razvoj mora biti prioritet u Crnoj Gori

Crnoj Gori je potreban novi model privrednog razvoja, oslonjen na domaće resurse i regionalno povezivanje uz maksimalno odgovoran odnos države, kako u tekućoj tako i razvojnoj komponenti, poručeno je sa tribine “Ekonomski izazovi i perspektive sa fokusom na manje razvijene opštine“ koja je održana u Bijelom Polju.

U organizaciji Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, resornog Odbora za finasnije i razvoj uz podršku  turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) naslovnom temom bavili su se uvaženi univerzitetski profesori, ekonomisti, privrednici, predstavnici dijaspore, privredne komore, banaka i opština sa sjevera Crne Gore.

Uvodničari na temu aktuelnog socio-ekonomskog stanja u Crnoj Gori bili su prof. dr Božo Mihailović, predsjednik Saveza ekonomista Crne Gore i redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Kemal Purišić, bivši ministar rada i socijalnog staranja u mandatu 41. Vlade Crne Gore.

Na panelu posvećenom preduzetništvu i zapošljavanju govorili su prof. dr Aziz Šunje, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Edin Latić, privrednik u Luksemburgu i Dženan Nišić iz kompanije Mikromont doo Bijelo Polje.

Na drugoj sesiji čija tema je bila „Ravnomjerni regionalni razvoj kroz investicije na sjeveru Crne Gore“ govorili su: Veselin Dragićević – predstavnik i član Privredne komore Crne Gore, Nihad Canović, predsjednik opštine Plav i Adis Kučević – privrednik i vlasnik Agencije za računovodstvo i edukaciju “EDEX”.

Učesnici tibine su saglasni da što prije treba oformiti poseban fond za razvoj Sjevera.

Ekonomija Crne Gore je opterećena naslijeđem i dugoročnim problemima, a nagomilani, aktuelni i budući problemi se mogu rješavati mnogo odgovornijim odnosom na svim nivoima, stručnim i poštenim radom, na bazi strateških planova i korišćenja sopstvenih resursa, znanja i pregalaštva mladih školovanih ljudi;

Crnoj Gori je potreban novi model privrednog razvoja, oslonjen na domaće resurse i regionalno povezivanje uz maksimalno odgovoran odnos države, kako u tekućoj tako i razvojnoj komponenti;

Ravnomjerniji regionalni razvoj, sa ubraznim privrednim razvojem sjevernog regiona  mora biti jedan od ključnih prioriteta budućeg privrednog razvoja Crne Gore kako bi sačuvala demografsku strukturu stanovništva. U tom smislu neophodno je dalje ulagati u razvoj infrastukture, kao osnove za  cjeloviti pametan, inkluzivni  razvoj na bazi tzv. zelenih strategija. S različitih nivoa  najbitnija je uloga države ali i lokalne zajednice mogu učiniti mnogo više uklanjanjaem brojnih  biznis barijera.

Posebno se moraju usmjeravati finansijska sredstva koja će podsticati preduzetništvo u oblastima: poljoprivrede, industrije, turizama, usluga u širokom smislu riječi. Za tu namjenu je potrebno oformiti poseban fond za razvoj Sjevera iz kojeg će  biti raspoloživa bespovratna, beskamatna, sredstva ili sa niskim kamatanim stopama i dužim grejs periodom i vremenom otplate, sa značajnom decentralizacijom. Neophodno je  uvesti poreske olakšice, posebno za start-up-ove.

Za sjeverni region je potrebna nova strategija privrednog i društvenog razvoja do 2030. godine.

Učesnici panel diskusije su posebno naveli tri ključna operativna problema:

  • Velike barijere biznisa od strane lokalne administracije. Svaka lokalna zajednica treba da napravi plan smanjenja barijera.
  • Edukacija za izradu projekata i preduzetništva uopšte. Za taj dio trebaju biti zadužene lokalne uprave u administrativnom smislu, a obrazovne institucije da daju stručnjake za njihovu realizaciju. Posebno je važno razviti biznis inkubatore i operativno raditi na primjeni biznis zona.
  • Ovakav pristup podrazumijeva: više dostupnosti raznih izvora finansiranja od strane države, banaka, IRF-a i stranih fondova, saopštili su učesnici tribine u Bijelom Polju.

Bošnjačko vijeće, i ovom prilikom, apeluje na sve zainteresovane stakeholdere, posebno na nadležne državne institucije da se hitno založe za stvaranje uslova za novo zapošljavanje stanovništva i ostvarivanje prava na rad i zaradu, a time i stvaranje novih dobara umjesto politikantskog nadgornjavanja i deprimirajućeg stanja u društvu.