Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori na osnovu člana 17 Statuta Bošnjačkog vijeća raspisuje KONKURS

 

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori na osnovu člana 17 Statuta Bošnjačkog vijeća raspisuje KONKURS

za dodjelu nagrada i priznanja Bošnjačkog vijeća

Nagrade i priznanja se dodjeljuju istaknutim stvaraocima, koji svojim djelima daju doprinos demokratskim procesima, očuvanju, promociji, zaštiti, valorizaciji i afirmaciji kulturne baštine i savremenog stvaralaštva Bošnjaka u Crnoj Gori.

Konkurs je otvoren od 11. februara do 12. marta 2022.godine. Za priznanja i nagrade Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori mogu konkurisati državljani Crne Gore i organizacije sa sjedištem u Crnoj Gori, koji imaju ostvarene izuzetne rezultate u oblastima za koje su ustanovljene nagrade i povelje.

Predmet konkursa su:

  1. POVELJA RIFAT BURDŽOVIĆ –TRŠO POVELJA se dodjeljuje pojedincima ili institucijama za doprinos u oblastima javnih djelatnosti, politike, ljudskih prava i za doprinos razvoju ideje multietničkog i multikulturnog društva, za istinito svjedočenje o stradanju Bošnjaka, za borbu protiv naciofašizma, širenja ksenofobije , vjerske i nacionalne diskriminacije.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građana, institucije i nevladine organizacije.

  1. NAGRADA HUSEIN BAŠIĆ Nagrada se dodjeljuje stvaraocima iz oblasti književnosti. Dodjeljuje se za književna djela u kojima se afirmiše bošnjačka tradicija i kultura. Za nagradu mogu konkurisati autori proze, poezije i drugih književno publicističkih djela. Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građna, institucije, nevladine organizacije i autori. Uz prijedlog su dužni dostaviti primjerke knjiga autora predloženog za nagrad
  2. POVELJA HUSEIN PAŠE BOLJANIĆA Povelja se dodjeljuje zaslužnim pojedincima i organizacijama za oblast obnove, zaštite i popularizacije kulturno –istorijskog graditeljskog nasljeđa orijentalno-islamske tradicije, za arhitektonska rješenja u skladu s tom tradicijom.

Prijedloge mogu slati: pojedinci, grupe građana , institucije, nevladine organizacije i autori.

Razmatranje i vrednovanje dostavljenih prijedloga obaviće stručni petočlani žiri za dodjelu priznanja imenovan odlukom Bošnjačkog vijeća.

Prijedlog za konkurs potrebno je da sadrži:

  • Prijavu na konkurs ,
  • Podatke o kandidatu (kratak opis djelatnosti – realizovanih projekata iz oblasti koja je predmet konkursa/biografija, e-mail adresa, broj telefona) i
  • Obrazloženje prijedloga (kratak opis ostvarenja , sadržaj, cilj, motiv, javna percepcija, rezultati,značaj za kulturu Bošnjaka u multietničkoj Crnoj Gori)

Predlozi kandidata se dostavljaju na email bosnjackisavjet@gmail.com, poštom ili lično u zatvorenoj koverti.

Prijave se podnose preko pisarnice Bošnjačkog vijeća, u vremenu od od 09:00h do 14:00h svakog radnog dana, pri čemu će se smatrati da je pismo koje je poslato preporučenom pošiljkom primljeno na dan koji je naznačen u potvrdi o prijemu te pošiljke. Na poleđini koverte potrebno je navesti:

BOŠNJAČKOM VIJEĆU U CRNOJ GORI Rožaje, ul. Raduna Đukića bb (sa naznakom za KONKURS sa dodjelu nagrada Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori)

Informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti od strane stručne službe Bošnjačkog vijeća na kontakt telefon: 069/623/005 u vremenu od 09:00h do 14:00h svakog radnog dana. Nagradu i Povelju čine: novčana nagrada, plaketa i prigodan umjetnički poklon.

Rezultati konkursa sa propratnim obrazloženjem biće objavljeni na internet stranici Bošnjačkog vijeća www.bvcg.me.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Predsjednik,

Ejup Nurković, s.r.