BOŠNJAČKO VIJEĆE U CRNOJ GORI ČESTITA DAN NEZAVISNOSTI

Svim državljanima Crne Gore u domovini i dijaspori čestitamo 21. maj Dan nezavisnosti.

I ove godine, kao i svih prethodnih, sa ponosom i zahvalnošću obilježavamo Dan nezavisnosti – 21. maj,  kada smo prije šesnaest godina olovkom zaokružili i izabrali nezavisnu, suverenu, građansku Crnu Goru.

Prepoznajući značaj samostalne države, Bošnjački narod je snažno podržao ideju obnove nezavisnosti Crne Gore, moderne države koja historijski i savremeno može biti primjer sklada različitih nacija, vjera i kultura. Država slobodnih i ravnopravnih građanki i građana koja promoviše jedinstvo različitosti.

Izabrali smo Crnu Goru koja treba da omogući mir, ekonomski rast i prosperitet, Državu koja će promovisati vrijednosti kao što su demokratija, vladavina prava, ljudska i manjinska prava sa punom vjerom u pravdu i očuvanje autohtonih identiteta.

Uvjereni smo da se Crna Gora uprkos brojnim preprekama sa kojima se suočava, a koje su posebno izražene u proteklih nekoliko godina, ipak kreće u dobrom smjeru, ali smo dužni sagledati sve greške, lutanja i propuštene šanse kako bi naša Država bila bolja nego što trenutno jeste. Stoga Bošnjački narod u domovini i dijaspori očekuje znatno ozbiljnije ekonomsko-socijalne i razvojne politike prema sjeveru Crne Gore, sadržajnijem povezivanju dijaspore i poziciji nacionalnog Savjeta kao predstavničkog tijela svih Bošnjaka.

Članica NATO saveza sa ozbiljnim šansama da prva iz regiona bude naredna članica porodice evropskih naroda zaslužuje još kvalitenije i mudrije angažovanje svih u državnom sistemu i svakog  građanina  ponaosob.

Uz želju da će nas prazmik obnove crnogorske državnosti, sve više objedinjavati da zajednički, puno snažnije nastavimo da jačamo našu kuću – Crnu Goru i njene institucije, kako bi bila još ljepše, sigurnije i perspektivnije mjesto za život, u ime Bošnjačkog vijeća, predsjednika Ejupa Nurkovića i lično, svim državljanima Crne Gore u domovini i dijaspori čestitam Dan nezavisnosti.

Potpredsjednik bošnjačkog vijeća
Nihad Canović