Bošnjačko vijeće najoštrije osuđuje šovinistička skandiranja navijača i traži ozbiljnu reakciju policije, tužilaštva i sudstva

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori najoštrije osuđuje sinošnja skandiranja navijača na ulicama Podgorice i traži da nadležne institucije-policija, tužilaštvo i sudstvo konačno ozbiljno reaguju i stanu na put ovakvom devijantnom ponašanju i očiglednoj šovinističkoj histeriji.
Sinošnja skandiranja navijača ulicama Podgorice ozbiljan su pokazatelj degradacije društvenog ambijenta u kojem su mržnja, netrpeljivost i prijetnje postale legitiman način javne komunikacije.
Pozdravljamo to što dio javnosti jednodušno osuđuje ove pojave, ali nas zabrinjava ćutanje mnogih drugih koji ne bi trebali ostati gluhi i nijemi na ovu, još jednu u nizu, negativnu društvenu pojavu. Posebno iznenađuje ćutanje nadležnih institucija – policije,tužilastva i sudstva koje ili ćuti ili mlakim reakcijama samo ohrabruje slično ponašanje.
Ove institucije, već duže vrijeme, uglavnom ne reaguju na izlive mržnje u komentarima na portalima i društvenim mrežama, što sve podgrijava ambijent netrpeljivosti, nacionalističke histerije i šovinističke mržnje . Pitamo se šta treba da se desi da državni organi konkretno reaguju i oštro sankcionišu ovakav oblik ponašanja. ?
Bošnjačko vijeće će o ovim oblicima društvenog devijantnog ponašanja, kao o ispoljavanjima šovinističke mržnje koja je sve prisutnija u Crnoj Gori, a usmjerena ponajviše prema manje brojnim narodima, te o odnosu nadležnih organa prema ovim pojavama, zvaničnim putem upoznati predstavnike međunarodnih organizacija i diplomatska predstavništva u Podgorici.
Bošnjačko vijeće vjeruje u snagu državnih institucija, ali očekuje i više volje od strane odgovornih u njima da stanu na put šovinističkoj histeriji koja ostavlja dugoročne posljedice u višenacionalnom i viševjerskom društvu u našoj zajedničkoj domovini Crnoj Gori.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori
Suljo Mustafić