Žiri za dodjelu nagrada i priznanja Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori u sastavu: Aldemar Ibrahimović – predsjednik, i članovi Kemal Musić, Selma Đečević, Sait Šabotić i Remzija Camić, na sjednicama održanim 15 i 18. marta 2023. godine, nakon detaljnog pregleda dokumentacije o prispjelim prijedlozima za nagrade i priznaja, maksimalnog uvažavanja djela svih kandidata, jednoglasno je donio odluku da:

– Povelja “Hamdija Šahinpašić” pripadne profesoru mr Halilu Markišiću;

– Nagrada “Hilmija Ćatović” akademskom umjetniku Džeku Hodžiću ; i

– Nagrada “Avdo Međedović”  književniku Safetu Hadroviću Vrbičkom.

Obrazloženje

Žiri je na osnovu impozantnih biografija i dostavljenih autorskih radova,priloženih materijala jedinstveno konstatovao nemjerljiv doprinos afirmaciji identiteta Bočnjaka kod sva tri predložena kandidata.

Predsjednik BVCG Ejup Nurković uručuje nagradu prof. Halilu Markišiću

* Prof. mr Halil Markišić, prosvjetno – naučni radnik ostvario je posebno značajne rezultate u istraživanju, prikupljanju, zaštiti i afirmaciji, etnomuzikološkog nasljedja bošnjaka Plava i Gusinja…Zbilježio je 210 izvornih pjesama koje je  sačuvao od zaborava i obradio u knjigama.

Predsjednik BVCG Ejup Nurković uručuje nagradu akademskom slikaru Džeku Hodžiću

* Akademski slikar Džeko Hodžić, zaslužio je priznanje za izuzetne rezultate na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni i promociju bošnjačke tradicije i kulture kroz savremeni likovni izraz i likovnu formu…Ostvario je 90 samostalnih i učestvovao  na 587 kolektivnih  izložbi.

Predsjednik BVCG Ejup Nurković uručuje nagradu književniku Safetu Hadroviću Vrbičkom

* Književnik Safet Hadrović Vrbički , nagrađuje se za posebne rezultate u stvaranju i afirnmaciji epike, usmene tradicije i proznog stvaralaštva Bošnjaka u antologijama “ Sermija”, “ Orfeji Bihora” i tragediji “ Žrtva”. Riječ je o autoruk koji ima preko 30 knjiga koje su suštinski posvećene očuvanju maternjeg jezika, identiteta, običaja, kulturoloških segmenata i izvornosti pisane riječi.

Žiri čestita laureatima i svim učesnicima programa Dani kulture Bošnajaka u Crnoj Gori.

Nagrade lauretima uručio je predsjednik Bošnjačkog vijeća Ejup Nurković, na Svečanoj sjednici koja je održana u sali Milenium u Podgorici 21. marta 2023.godine.

Svečana sjednica Bošnjaka je centralni događaj manifestacije “Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori”, koja se tradicionalno održava povodom martovskih rasprava 2003. godine, kada su predstavnici naučne, političke, vjerske i kulturne elite postigli dogovor o usvajanju Deklaracije o imenu, kojom je i u Crnoj Gori reafirmisano narodno ime Bošnjak.

M.BVCG