Bošnjaci i aktuelni procesi u Crnoj Gori i regionu
U Bijelom Polju održan Okrugli sto “Bošnjaci i aktuelni procesi u Crnoj Gori i regionu”, u organizaciji Bošnjačkog vijeća.
Nakon dužeg vremena, za istim stolom razgovarali su neki od najistaknutijih predstavnika bošnjačkog naroda u Crnoj Gori iz političkog, kulturnog i obrazovnog života. Promišljajući o najaktuelnijim pitanjima društveno-političke stvarnosti i kulturno-javnog života u kojima participiraju Bošnjaci, problematizovano je niz tema koje suštinski tangiraju položaj i ulogu Bošnjaka u Crnoj Gori.
Između ostaloga, oko četrdesetak učesnika rasprave, složilo se da su Bošnjaci u prethodnom periodu bili simbol svih emancipatorskih procesa u Crnoj Gori, zagovornici koncepta građanske države, društva koegzistencije i multikulturalizma. U tom kontekstu, sa skupa je još jednom poslata poruka da će Bošnjaci u Crnoj Gori i u narednom periodu sa indignacijom odbacivati šizofrene narative novnih pokušaja negiranja, dezavuisanja i unižavanja duhovnog i materijalnog bića bošnjačkog naroda, ali i svih drugih zajednica posvećenih vrijednostima savremene Evropske civilizacije.
Bošnjačko vijeće zahvalilo se svim učesnicima u raspravi, na konstruktivnim, kritičkim diskusijama, idejama i sugestijama, koje će unaprijediti dalji rad Vijeća koje kao nadstranačko predstavničko tijelo svih Bošnjaka u Crnoj Gori, još jednom poziva sve pojedince i organizacije da daju doprinos promociji identiteta Bošnjaka u Crnoj Gori.
Bošnjački narod je vjekovima ugrađivao sebe u slojevitu baštinu na prostoru Crne Gore, da bi u konačnom, zdušno podržao i obnovu suverenosti svoje domovine, koju kako tada tako i sada, vidi u vrijednostima savremene evropske civilizacije. Zbog toga je još jednom i sa ove rasprave poručeno da svaki pokušaj prekrajanja granica u regionu, kao i tendencije historijskog revizionizma i relativizacije zločinačkih politika 90-ih, treba odbaciti, a budućnost graditi na vrijednostima savremenih evro-atlanskih vrijednosti.
Zbog toga će se Bošnjaci, sa demokratskim snagama u Crnoj Gori suprostaviti svakom mogućem pokušaju marginalizacije, negiranja, asimilacije ili sagregacije, zbog čega pozivamo predstavnike novih vlasti da uvaže ove sugestije i da u tom duhu preispitaju mogućnost formiranja dodatnog Fonda za razvojnu podršku nerazvijenih područja i opština u kojima žive manjinski narodi.
Bošnjaci su najevropskiji narod, i Vijeće u potpunosti podržava legitimne zahtjeve crnogorske dijaspore o zaštiti prava u domovini, koji su vazda dobrodošli i pozivamo ih na još plodniju saradnju u različitim oblastima a na dobrobit svih državljana Crne Gore.