Vladajuća kolicija bi pravoslavnu Crnu Goru, a ostalima će dati prava

Adnan Striković, predsjednik Glavnog odbora Socijaldemokratske partije (SDP).

 Različitosti ne smiju da budu prepreka dijalogu i zajedničkom djelovanju za dobrobit bošnjačkog naroda.

Imajući u vidu značaj dijaloga o svim bitnim temama zarad boljeg sjutra, koristim priliku da pozdravim ideju organizacije ovakve diskusije, kao pozitivnom iskoraku u djelovanju Bošnjaka u Crnoj Gori i cijenim značajnim da se sa sličnim inicijativama nastavi. U tom smjeru, istakao bih potrebu razmatranja konkretnijih tema u okviru dužih sesija, u cilju iznalaženja konkretnih ideja vodilja i korisnih sugestija za kreiranje kolektivnih stavova bošnjačkog naroda, nezavisnih od partikularnih, političkih i drugih ličnih interesa. Mislim da nema prepreka da ni u Skupštini Crne Gore, niti na bilo kojem drugom mjestu, pa ni unutar bilo koje partije, predstavnici koji dolaze iz redova bošnjačkog naroda glasaju drugačije, po bilo kojem pitanju od zajedničkog interesa za bošnjački narod, ili preciznije za sve muslimane u Crnoj Gori. Upravo su, kao jedan od najboljih načina za takav pravac, konsultacije i usaglašavanje stavova i mišljenja  na raznovrsnim skupovima sličnim ovom.

Kada je termin manjine u pitanju, niti ga volim niti koristim u svakodnevnoj komunikaciji. Mi u Socijaldemokratskoj partiji volimo da kažemo manje brojni narodi. Sama procentualna situacija govori o tome  da u Crnoj Gori nema većinskog naroda, samim tim je diskutabilno da li možemo da govorimo i o manjinama i manjinskim pravima. I ono što je važnije, Ustav jasno definiše manjinske narode i nacionalne zajednice. Vrlo je važno da različitosti među nama, koje smo i ovdje čuli, ne smiju da budu prepreka da se sastajemo, razgovaramo i donosimo zajedničke stavove koji će biti korisni za svakog Bošnjaka u Crnoj Gori. Dodao bih i da se sve ovo tiče i svakog muslimana u Crnoj Gori, jer sam stekao utisak da se određena problematika svodi više na vjerska nego na nacionalna pitanja. U tome je uloga Bošnjačkog vijeća ogromna. Mi smo čuli određene zamjerke na način organizacije, zamjerke na sami zakon izbora Vijeća, itd. Niti je mjesto niti vrijeme da ja iznosim svoj lični stav o tome, a  blizak je nekim diskusijama ovdje, pa ću samo potvrditi da mislim da Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori nije opravdavalo ulogu na način na koji  bi trebalo. Nadam se da je ovaj skup najava nekakvih drugih vremena.

Kada govorimo o onome što je tema, o poziciji Bošnjaka u Crnoj Gori u kontekstu aktuelne političke situacije, za mene se nameće kao ključno pitanje  koje je i danas ovdje protežirano  a to je da li bi trebalo sugerisati  Bošnjacima u Crnoj Gori da daju podršku ovim promjenama koje su se desile  ili ne. To je ključno pitanje koje opterećuje Bošnjake i to s pravom. Čuli smo argumentaciju gospode Hazbije Kalača i Albina Ćemana, zbog čega bi trebalo dati podršku tim promjenama. Čuli smo od nekih drugih i zbog čega ne bi trebalo, ali čini mi se neopravdano stidljivije. Ja ću vas podsjetiti, ukoliko ste propustili, na par diskusija iz parlamenta Crne Gore, onih koji danas obnašaju vlast. Kazali su da žele pravoslavnu Crnu Goru, a da ostalima daju prava. To mislim da ni jedan Bošnjak u Crnoj Gori, niti želi, niti će da dozvoli da se desi. I ako neki od nas, kao pripadnici partija koje sada vrše vlast mislimo da ćemo nabujalu političku silu, zaustaviti sa našim opravdanjima i ne jedinstvom, varamo se. Oni koji malo dublje promišljaju o politici nemaju baš neke svijetle nagoveštaje, jer procesi idu u pravcu da se URA neće još dugo pitati.

Nego ni ja ne pripadam onima koji bi željeli da bilo koji aspekat ove naše diskusije politizuju pa ću ponoviti da sam i ovaj poziv shvatio kao priliku da u ime SDP-a kažem i poručim Bošnjacima u Crnoj Gori, kao i svim građanima da će uvijek u SDP-u imati utočište ako to izaberu ili konstruktivnog partnera za ostvarivanje ciljeva koji su sekularna, građanska, antifašistička i evropska  Crna Gora.