Kemal Purišić je rođen 1959. godine u Plavu. Završio je Ekonomski fakultet u Nišu. Radio je na poslovima: inspektora društvenih prihoda, sekretara opštinskog Sekretarijata za privredu i finansije opštine Plav, šefa kabineta predsjednika opštine Plav, i izvršnog direktora Komunalnog preduzeća u Plavu. Bio je poslanik u Skupštini Crne Gore od 2006 do 2015. godine, a od 2016. do 2020. godine je bio ministar Ministarstva rada i socijalnog staranja .