Tribina i izložba tradicionalnih umjetnosti i zanata

U okviru manifestacije “Dani tradicije i običaja Bošnjaka” u Podgorici je, 25.februara, održana edukativna  tribina sa izložbom kaligrafskih i drugih tradicionalnih radova i zanata. Svoje umijeće prezentirao je poznati bosansko-hercegovački kaligraf Abdulhak Hadžimejlić sa pomoćnicima  Fatom Musić i Munibom Mehanićem. O značaju kaligrfske umjetnosti govorili su Irfan Garić  i  Džemal ef. Dacić.

Na inicijativu udruženja “Beri se” iz Sarajeva, manifestaciju su organizovali Islamska zajednica u Crnoj Gori i Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori . Osim Podgorice, izložba je predstavljena  u Baru i Bijelom Polju.

Ljepota nije luksuz, već čovjekova potreba

Na početku edukativne tribine, uvažene goste iz Sarajeva i posjetioce, u ime domaćina riječi dobrodošlice uputio je Džemal ef. Dacić. On je između ostalog podsjetio: “Islamska umjetnost je povezana sa formom i duhom Kur’ana i islamske objave. “Bog je lijep i voli ljepotu.” Kroz ovu poruku razvijala se je cijela islamska umjetnost. Muslimani su u svojoj bogatoj istoriji kroz ovu poruku uređivali svoje vrijeme, svoj prostor, svoj ambijent i svoju kulturu. Naša kultura je pronikla iz našeg vjerskog identiteta.

Podsredstvom islamske umjetnosti može se širiti misija vjere, zato trebamo oplemenjivati svoj životni prostor duhovnošću kazao je Dacić. Svaka levha okačena na zidu podsjeća nas na Boga i na njegov govor. Jer je islamska kaligrafija lijepo pisanje Božijeg govora – kur’anskoga teksta.

Efendija Dacić ističe da smo svjedoci preobražaja urbane cjeline i samog životnog prostora.

“Širenjem sekularizacije, suzava se prostor za tradiciju. Zbog toga je bitno da uprisutnjujemo Boga u naš životni prostor na razne načine pa i kroz islamsku umjetnost i islamsku kaligrafiju.  U islamskoj umjetnosti ljepota je odraz Božije ljepote. Ali se ona ne pripisuje samo Bogu već i onome što je On stvorio. Svaka ljepota je zračenje Ijepote Uzvišenog. Ljepota se vezuje za korisnost. Ljepota nije luksuz, već čovjekova potreba. Ljepota nas zna nekad i obmanuti da zaboravimo na Boga. Ali ljepota islamske umjetnosti predstavlja kraljevski put da se dođe do Boga, da se On, Uzvišeni dosegne. Zato, razvijajmo konstantno osjećaj za ljepotu i za sve ono što je lijepo” poručio je Dacic.

Tradicija obogaćuje turističku ponudu

Govoreći o svom životnom putu, obrazovanju i ljubavi prema islamskoj kaligrafiji, Abdulhak Hadžimejlić je ispričao kako je u svijetu bilo naših kaligrafa koji su na globalnom nivou  bili u samom vrhu ove umjetnosti. Bilo je među njima kaligrafa koji su i do stotonu Kur’ana prepisali. Ti su  prepisi neprocjenjive materijalne vrijednosti. Danas je jedan od najpoznatijih kaligrafa u regionu Munib Obradović iz Mostara. A njegovo ime je itekako poznato kako u Turskoj, tako i u ostalim  državama, u kojima se pridaje posebna važnost ovoj vrsti umjetnosti. Hadžimejlić se  nada  da će i u Podgoričkoj staroj varoši uskoro zaživjeti  ova značajna umjetnost  islamske kaligrafije.

Direktor Udruženja “Berise”,  koje se bavi očuvanjem tradicije i zanatskih radova,  Irfan Garić  je istako da se u cilju očuvanja tradicije i zanatskih tradicionalnih majstorija u Sarajevu obučava veliki broj mladih ljudi.

Na našoj akademiji trenutno je preko 100 polaznika, koje obučavaju iskusni treneri starih zanata. Izrađujemo tradicionalne radove sa 25 tehnika. Moja bi preporuka bila i vama da se pridružite našoj Akademiji, kako bi poboljšali turističku ponudu u Crnoj Gori sa izradom i ponudom naših tradicionalnih zanata sa motivima iz vaše kulturne tradicije u Podgorici i drugim gradovima , rekao je Garić.

Umilnim tonovima  sevdalinki,  ilahija i kasida, događaj su ukrasile sestre Ilda i Irma Nurković iz Rožaja, a brojna publika je imala priliku da osim mudrih riječi vidi dragocjene eksponate i dobije neposredno napisane riječi kaligrafskim pismom.

Direktor udruženja “Beri se”,  Irfan Garić  uručio je zahvalnice Bošnjačkom vijeću u Crnoj Gori i Islamskoj zajednici u Crnoj Gori za doprinos očuvanju tradicije.