Seminar “Jezička kultura Bošnjaka – tradicija, teorija i pedagoško prosvjetna praksa“
Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, u subotu, 11.02.2023. godine organizovalo je seminar, za nastavnike jezika i razredne nastave, na temu: „Jezička kultura Bošnjaka – tradicija, teorija i pedagoško prosvjetna praksa“.

Koordinatorka projekta profesorica Sajma Feratović, koja je, inače, član Izvršnog odbora i predsjednica Odbora za jezik i književnost Bošnjačkog vijeća, ističe da je zadatak projekta obilježavanje Dana maternjeg jezika i promocija bosanskog jezika.

Predavači su dr Jasmin Hodžić i mr Dino Lotinac.