Predstavnici BNV iz Novog Pazara posjetili Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Ejup Nurković sa saradnicima, ugostio delegaciju BNV iz Novog Pazara koju je predvodila predsjenica dr Jasmina Curić.
Na sastanku je bilo riječi o unapređenju saradnje na polju edukacije i kulture te o boljoj medijskoj i regionalnoj saradnji.
Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, Ejup Nurković, kazao je između ostaloga da je saradnja između Vijeća veoma važna te da se i pored loše epidemiološke situacije trebamo truditi je pospješimo i unaprijedimo.
Na tragu načina za intezivniju saradnju, predsjednica BNV iz Novog Pazara dr Jasmina Curić, predložila je održavanje sastanaka putem online platformi kako bi se održao kontinuitet dijaloga, te iznijela planiranu kampanju za pomoć u pošumljavanju požarom uništenih šuma u Turskoj o čemu će javnost u narednom periodu biti adekvatno upoznata.
Predsjednik Izvršnog odbora BNV, prof. dr Fahrudin Mavrić kazao je da da je regionalna saradnja važna te da moram imati makar iminimalan zajednički cilj i raditi na njegovom unapređenju u skladu sa ustavom i zakonima država u kojima živimo.
Predsjednik SO Rožaje i član Vijeća Almir Avdić naglasio je da spora dinamika i implementaciji ustavom zagarantovanih prava u mnogome otežava sveukupni položaj Bošnjaka i da se na tom polju treba više raditi kako bi pospješili regionalnu saradnju te naglasio važnost granične liberalizacije između susjednih opština slijedeći primjere koji već postoje.
Delegaciju Bošnjačkog nacionalnog vijeća su pored predsjednice Vijeća dr Jasmine Curić, činili i predsjednik Izvršnog odbora prof. dr Fahrudin Mavrić, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora Elvir Eminbegović i sekretar Vijeća Mirza Hajdinović.