Konstitutivna sjednica
Juče je u Rožajama održana elektorska skupština za izbor članova IV saziva Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Za učešće na skupštini se prijavilo 95 elektora, a na skupštini je bio prisutan 91 elektor.
Shodno Pravilima za izbore članova savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice ( Službeni list Crne Gore, broj 58/2017″ od 22.09.2017) na skupštini se biralo 12 članova Bošnjačkog vijeća iz reda elektora.

Članovi IV saziva Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori koji su izabrani na elektorskoj skupštini su:

 1. Nurković Ejup
 2. Šahman Sead
 3.  Ibrahimović Aldemar
 4. Rastoder Mirsad
 5. Azemović Nadil
 6. Tahirović Salko
 7. Muratović Sabina
 8. Šahmanović Bejto
 9. Kurtagić Husein
 10. Čindrak Ermin
 11. Muhović Adnan
 12. Mustafić Suljo.