Izlaganje Nemse Omerhodžić

Poštovani prisutni!

Sve vas srdačno pozdravljam, u ime bjelopoljske Skupštine, u ime građana Bijelog Polja i u svoje ime. A osvrt na teme kojima se ovdje bavi Bošnjačko vijeće, daću, naravno, u svoje ime. Mislim da tom Vijeću pripada priznanje za raspravu o ovako značajnim pitanjima iz života građana Crne Gore. S obzirom na važnost tih pitanja, želim da svoje viđenje izložim ovako, pismenim putem.

Nijesu ovovremene razvojne teškoće u Crnoj Gori ništa novo u njenoj dugoj i mučnoj  istoriji.  Svako vrijeme nosi svoje probleme, svoje aktuelnosti,  bitne kako  za lični napredak, tako i za napredak konkretne državne zajednice, za budućnost čovječanstva, u globalnom. A odgovori na te izazove manje ili više su uspješni, zavisno od toga koliko smo u njihovom razrješavanju složni i jedinstveni. Koliko logično i  mudro političke, vjerske, nacionalne i bilo koje druge razlike doživljavamo kao lično, prirodno svojstvo i istovremeno kao   bogatstvo zajedničkog življenja.

Poznato je da su Bošnjaci-Muslimani i u referendumu za osamostaljenje Crne Gore, i prije i poslije njega, i u opredjeljenju za NATO i Evropsku uniju, i u svim drugim aktivnostima, bili i ostali na pravom putu crnogorske sadašnjosti i njene bolje budućnosti.

Takvo opredjeljenje upravo korespondira sa sticanjem međunacionalnog i međuvjerskog zajedništva, sa osnaživanjem crnogorske vjekovne samobitnosti, sa jačanjem  sloge, te lične i kolektivne sigurnosti kao preduslova za zaustavljanje migracije posebno mladih sa ovog područja, i za dovođenje tako neophodnog stranog kapitala.

Ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da i ovdje i van naših granica ima onih koji naše razlike, političke, vjerske, nacionalne, koje ustvari predstavljaju naše bogatstvo, upotrebljavaju kao sredstvo razdora i  mržnje.

Takva nam djelovanja ovdje na Balkanu, svima, u miru otežavaju i usporavaju hod u brži napredak i razvoj  i poput najstrašnije kataklizme pustoše mukom stvarana dobra, a u ratu surovo se proliva nevina krv.

U volji naroda nema mržnje prema drugom, a da ne govorimo o namjeri za ratne strahote i nenadoknadive, trajne materijalne i mentalne posljedice građanskih sukoba i bratoubilaštva. To bi narodni predstavnici morali imati na umu uvijek, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim aktivnostima.

Bošnjaci,trebalo bi  kao i do sada, da udruženi sa svim dobronamjernim predstavnicima naroda, mudro i hladne glave prepoznaju nosioce retrogradnih tendencija bilo sa koje adrese oni djelovali, i da sa puno ozbiljnosti političkim sredstvima obesmisle  njihov uticaj.

Crna Gora je ustavno-pravni status  Bošnjaka-Muslimana koji ovdje žive i onih u dijaspori, regulisala na nivou zemalja bogate demokratske tradicije. Odlučno i  zajedno sa drugim  strukturama društva, trebalo bi  poraditi na oživotvorenju i daljem unapređenju toga statusa.

Činjenica je koju valja priznati i pohvaliti, da naša država već tradicionalno uvažava i štiti osobenosti i prava svih nacionalnih,  vjerskih i političkih struktura, kao i manjinskih naroda koji ovdje žive, makar koliko to neko iz ovih ili onih razloga negirao.

Bošnjaci-Muslimani su u koaliciji sa  procrnogorskim blokom,  ne da bi se udružili protiv bilo koga, što  se nerijetko spočitava, već zbog podudarnosti  programskih sadržaja, zbog zajedničke posvećenosti i predanosti na putu ka demokratski razvijenom svijetu, ka boljem i ravnopravnom životu svih koji ovdje žive. I treba pružiti ruku  saradnje svima koji se zalažu za takav razvoj društva i za ravnopravne međuljudske odnose, za  dijalog sa svima, jer kulturu dijaloga je  jedan od temeljnih postulata kulture življenja i dostojanstvenog opstanka na ovim prostorima

Poštovani prisutni!

Ne smijemo zatvarati oči pred evidentnim slabostima koje prate naš političko-ekonomski razvoj. Sadašnji  zastoj na planu opšteg društvenog napretka i približavanja standardima Evropske unije, čak u nekim elementima i vraćanje na davno prevaziđene metode vjerske, crkvene dominacije u upravljanju kormilom države, moramo prevazići upornim političkim radom i odgovornim odnosom prema tim felerima društvenog života.

Ja iskreno vjerujem da Crna Gora ima kapaciteta da  te slabosti prevaziđe i da jačanjem fronta dobronamjernih vizionara iz svih vjerskih, nacionalnih i političkih struktura, gradjanima ove države pruži bolji život i obezbijedi srećniju budućnost.

Želim da naglasim da mržnja nema ni vjersku, ni nacionalnu, niti političku ni potku ni osnovu. Mržnja i ljubav su alatke u rukama onih koji imaju uticaja u oblikovanju javnog mnjenja, u kreiranju volje naroda i njegove budućnosti. Uvjerena sam da se i u toj oblasti možemo izboriti za najbolja rješenja.  Možemo, ako radimo zajedno, iskreno, predano, odgovorno i odlučno. Svakako ne preko noći.

Kao odgovorni predstavnici gradjana, najbolje ćemo se tim gradjanima odužiti ako u svojim redovima i uopšte u društvu jačamo pozitivnu energiju i podstičemo ljubav, slogu i zajedništvo. Ja ne vidim bojeg uspješnog puta…

Ovdje se predstojećem popisu stanovništva pokušava dati moć poluge za razgradnju crnogorskog nacionalog bića i crnogorske samobitnosti.

Svrha popisa stanovništva jeste evidencija podataka o osnovnim demografskim, sociološkim, ekonomskim i drugim karakteristikama društva, radi kvalitetnijeg planiranja njegovog daljeg razvoja i napretka.

Međutim, manipulacije i posebno insistiranje na etničkom prebrojavanju ima za cilj uzaludne pokušaje rušenja Crne Gore.

Makar ko, otkud i u kojem broju došao da ovdje živi, svi moraju  biti jednaki u pravima i u obavezama. Crna Gora je vječna, i nije je moguće zaustaviti na evroatlantskom putu u budućnost. Ovo je zemlja ravnopravnih građana, svih koji u njoj žive i prihvataju je kao svoju domovinu.

 

Neka je vječna Crna Gora!