Elektorsak skupština izabrala vijećnike

U Rožajama je održana elektorska skupština za izbor članova IV saziva Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori. Za učešće na skupštini prijavilo se 95 elektora, ali je verifikovano učešće 91 elektora-ke. Shodno Pravilima za izbore članova Savjeta manjinskog naroda ili druge nacionalne zajednice ( Službeni list Crne Gore, broj 58/2017" od 22.09.2017) na skupštini se biralo 12 članova Bošnjačkog vijeća iz reda elektora.Tajnim glasanjem na elektorskoj skupštini za članove IV saziva Bošnjačkog nacionalnog savjeta -Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori , izbrani su:

 • Nurković Ejup
 • Šahman Sead
 • Ibrahimović Aldemar
 • Rastoder Mirsad
 • Azemović Nadil
 • Tahirović Salko
 • Muratović Sabina
 • Šahmanović Bejto
 • Kurtagić Husein
 • Čindrak Ermin
 • Muhović Adnan
 • Mustafić Suljo

Oni će sa 12 članova po funkiciji -poslanika,predsjednika opština i partija, činiti novi, IV saziv Bošnjačkog vijeća. Izbori su održani u skladu sa epidemiološkim mjerama i propozicijama za izbor vijećnika.