DANI KULTURE BOŠNJAKA U CRNOJ GORI Društvena tribina: POLITIČKO STASAVANJE JEDNE NACIJE
DANI KULTURE BOŠNJAKA U CRNOJ GORI
Društvena tribina: POLITIČKO STASAVANJE JEDNE NACIJE
Učestvuju:
Mr Admir Lisica
Mr Admir Adrović
Mirsad Rastoder
Promocija knjige historičara i istraživača mr Admira Lisice u KIC ”Budo Tomović” Podgorica u četvrtak 2. marta 2023. godine sa početkom u 19 h