Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori čestita 11. maj – Dan nacionalne zastave

Bošnjačka zastava je simbol usklađenosti sa prirodom i civilizacijskim vrijednostima.

Uvažavajući ustavno uređenje Crne Gore kao multietničke i multikonfesionalne države, kao i činjenicu da su Bošnjaci Narod u Crnoj Gori koji je historijski sviknut i nedvosmisleno opredijeljen i posvećen razvoju građanskog društva po uzoru na evropske standarde, Bošnjačko vijeće, kao najviše predstavničko tijelo naroda ČESTITA svim pripadnicima bošnjačkog naroda u državi, regionu i dijaspori  11. maj – Dan nacionalne zastave.

Bošnjačka zastava je naš ponos i orijentir, simbol čistote, usklađenosti sa prirodom i civilizacijskim vrijednostima.

Njena bjelina priziva mir i kretivno djelovanje za opšte dobro – u skladu s vjerskim utemeljenjem da su svi ljudi braća i humanističkim težnjama čovječanstva. Zelena i plava boja na grbu označavaju prirodnu  slobodu s mirisom ljiljana u bašči evropskih naroda.

Zastava nas podsjeća da odgovorno radeći, štitimo i unapređujemo ostvarivanje nacionalnih interesa – u punom razumijevanju, uvažavanju i harmoniji sa ostalim narodima i građanima u Crnoj Gori, regionu i svuda gdje žive Bošnjaci.

Poštujući tradiciju, historiju i običaje, naša zastava se viori prilikom kulturno-umjetničkih manifestacija, blagdana i porodičnih svečanosti sa željom da istakne kulturološku prepoznatljivost Naroda koji nesebično participira u razvoju multikulturnog društva.

U skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore, bošnjačka zastava danas zauzima mjesto u svim institucijama, u opštinama gdje u značajnijem broju žive pripadnici bošnjačke zajednice. Stoga smo, cijeneći dobre međunacionalne prakse i demokratski kapacitet našeg društva, zamolili  Predsjednike izvjesnog broja Opština, da danas, 11. maja  istaknu svečanu bošnjačku zastvu koju smo im dostavili.

Dan bošnjačke nacionalne zastave obilježava se 11. maja, shodno odluci Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori i predstavlja nacionalni praznik Bošnjaka gdje god da žive.

Sretan praznik, 11. maj – Dan nacionalne zastave,  i da ga u radosti i napretku provedemo sa komšijama i prijateljima.

U ime Bošnjačkog vijeća i predsjednika Ejupa Nurkovića, p0tpredsjednica Vijeća

Sabina Muratović

Heraldika grba na zastavi bijele boje: Lijeva donja strana štita sa zlatnim ljiljanima na plavoj podlozi predstavlja autohtonost Bošnjaka i simbolizuje evropsko porijeklo. Desna gornja strana štita sa bijelim polu mjesečevima na zelenoj podlozi simbolizuje islamsku pripadnost Bošnjaka. Lenta bijele boje kao svečani element simbolizuje spoj evropskog porijekla i islamske pripadnosti bošnjačkog naroda.