Isključivanje Bošnjaka iz institucionalnog života može se tumačiti kao revanšizam utemeljenju u Crnoj Gori

Isključivanje Bošnjaka iz institucionalnog života može se tumačiti kao revanšizam utemeljenju u Crnoj Gori

Abaz Dizdarević, potpredsjednik Demokratske partije socijalista Ustavom zagarantovano pravo na principu reciprociteta učešća u institucijama sistema ponovo je zapostavljeno Na samom početku, cijenim da je organizovanje ovakvih foruma za razmjenu mišljenja veoma značajno i ohrabrujem svaku sličnu inicijativu koja može…

 Vlada štedi na izdvajanjima za manjine

Vlada štedi na izdvajanjima za manjine

Predlogom Budžeta za narednu godinu aktuelna Vlada dodatno marginalizuje kulturološke potrebe manjinskih naroda i nacionalnih zajednica. Predlagači se hvale da su za oko 30 procenata uvećali davanja za sve budžetske jedinice. Međutim, sudeći prema informacijama koje su se čule na…

 Socijalno-politička nestabilnost namjenski marginalizuje Bošnjake

Socijalno-politička nestabilnost namjenski marginalizuje Bošnjake

Kemal Purišić, ekonomista, nekadašnji poslanik i ministar u Vladi CG. Umjesto jačanja zajedničke inicijative ka reformama bližim EU, konfuzna i jednostrana politička perspektiva. Na udaru sveopšteg propitivanja su ključne proklamovane vrijednosti crnogorskog društva kao što su građanski koncept uređenja države,…

 Potrebno zajedništvo Bošnjaka protiv nazadovanja građanskog koncepta države

Potrebno zajedništvo Bošnjaka protiv nazadovanja građanskog koncepta države

Prof. Suljo Mustafić, Predsjednik političkog Savjeta Bonjačke stranke, član Bošnjačkog vijeća Bošnjački narod je utemeljen u državnom i državotvornom biću Crne Gore. Odsustvo evropske perspektive i nezainteresovanost Evropske unije za region u cjelini, oživilo je velikodržavne ideje, koje zapravo nisu…

 Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Održana sjednica Izvršnog odbora Vijeća

Bošnjaci imaju vrijednosti za ponos, uvažavanje i zajedničko djelovanje Prva sjednica Izvršnog odbora, Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori, održana je 11.decembra u Podgorici. Diskutovani su i usvojeni, proceduralni akti u skladu sa Statutom BV kao i programski koncept aktivnosti za…

 Konstituisan Odbor za finansije i razvoj

Konstituisan Odbor za finansije i razvoj

Prvi radni sastanak članova Odbora za finansije i razvoj održan je u sjedištu Bošnjačkog vijeća u Rožajama. Verifikovani su mandati članovima Odbora koji čine ugledni privrednici, ekonomisti i inženjeri: Muzafer Ljuca, mr Sead Šahman, Edin Suljević, Faruk Kalač, mr Jasmin…