Kultura je važan segment bošnjačkog identiteta

Kultura je važan segment bošnjačkog identiteta

U Beranama je (6.novembra 2021.godine) održan sastanak Odbora za kulturu Bošnjačkog vijeća, na kojem je razmatran program aktivnosti koji potencira činjenicu da je kultura važan segment za njegovanje nacionalnog identitaeta. Bošnjačka kultura u Crnoj Gori temelji se na vrijednostima duge…

 Planina kulture Ibiša Kujevića

Planina kulture Ibiša Kujevića

Kao strpljiv juvelir, etnolog i koreograf, Ibiš Kujević je decenijama sakupljao, bilježio, tražio i čuvao autentične izraze narodnog stvaralaštva koje su nosili i raznosili brojni (ne)humanistički vjetrovi na ovim prostorima. Samo zahvaljujući njegovoj, gotovo fanatičnoj posvećenosti, imamo priliku da vidimo…

 Izlaganje Nemse Omerhodžić

Izlaganje Nemse Omerhodžić

Poštovani prisutni! Sve vas srdačno pozdravljam, u ime bjelopoljske Skupštine, u ime građana Bijelog Polja i u svoje ime. A osvrt na teme kojima se ovdje bavi Bošnjačko vijeće, daću, naravno, u svoje ime. Mislim da tom Vijeću pripada priznanje…