21. FEBRUAR – MEĐUNARODNI DAN MATERNJEG JEZIKA

Povodom 21. februara, Međunarodnog dana maternjeg jezika, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori, organizuje edukativno- promotivnu tribinu,JEZIČKA TRADICIJA BOŠNJAKA.

Time želimo ukazati na značaj poštovanja osnovnog  ljudskog prava koje nam obezbjeđuje mogućnost da se u svim prilikama  koristimo svojim maternjim jezikom i njegujemo jezičku kulturu Naroda kome pripadamo, kao važan dio opšte kulture različitosti u Crnoj Gori.

Među stručnjacima nema dileme da je jezik Bošnjaka „po svim suštinskim karakteristikama isti sa jezicima ostalih južnih Slovena, naročito, Hrvata, Crnogoraca i Srba, naravno uz sve lokalne i regionalne razlike jednako zaokružen i osoben koliko i bilo koji od jezika pomenutih i ostalih južnoslovenskih naroda.”  U tom smislu, Bošnjaci u potpunosti slijede evropsku – civilizacijsku tekovinu, svjesni da je raznolikost jezika  važan činilac kulturnog i etnološkog mozaika naše Države, vrijednost koju treba poštovati i njegovati u razumijevanju sa drugima, kroz obrazovni proces stvaralaštvo i javnu prezentaciju.

Na tribini učestvuju, profesori jezika i književnosti: dr Sead Šemsović, dr Aleksandar Radoman, mr Sajma Feratović, Suljo Mustafić, mr Dijana Tiganj i Mirza Luboder

Podgorica, KIC „Budo Tomović”, multimedijalna sala, 19.februar 2022.godine u 19h.